Katastr nemovitostí

Geometrický plán

 
rozdělení pozemku / změnu hranice pozemku od 5 000 CZK
vyznačení budovy od 4 500 CZK
vyznačení věcného břemene od 3 500 CZK
.  
Vytyčení vlastnické hranice od 5 000 CZK
Stabilizace bodu hranice mezníkem s plastovou hlavou 150 CZK

Poznámka:
Ceny se vztahují k měrné jednotce 100 m nové hranice a k obtížnosti dané terénem a mapovým podkladem. Pokud se vyhotovuje geometrický plán pro více měrných jednotek, jsou ceny smluvní.

Inženýrská geodézie

Mapový podklad pro projekt rodinného domu a pod.
polohopis, výškopis
od 3 500 CZK
.  
Vytyčení stavby RD (rodinného domu) od 4 000 CZK
.  
Zaměření a zhotovení podélného / příčného profilu  
zakázka malého rozsahu 3 800 CZK
podélný profil (100 m) 800 CZK
příčný profil (30 m) 500 CZK
.  
Zaměření a zobrazení samostatného prvku polohopisu  
délkového do 200 m nebo bodového do 10 bodů 3 500 CZK
každých dalších 100m 1 400 CZK
každý další bod 250 CZKZaměření a zhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby / terénní úpravy nebo kontrolní měření objektu v rozsahu  
do 15 bodů nebo 150 m 3 500 CZK
každý další bod 200 CZK
každý další metr 20 CZK

Speciální geodézie

Zaměření a výpočet kubatury  
do 1 500 m3 3 500 CZK
každých dalších 100 m3
200 CZK
.  
Měření deformací, poklesů a posunů objektů dohodou

 

Nivelační měření (1 km nivelačního pořadu) v závislosti na požadované přesnosti od 3 000 CZK
.  
Připojení na závazný referenční systém u dočasně stabilizovaného bodu 600 CZK

Ostatní

Práce zeměměřické skupiny (měřič, pomocník)

 
minimální cena za výjezd (do 4 hodin práce) 3 500 CZK
výjezd a celodenní práce (do 10 hodin práce) 7 000 CZK