Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro

 • vyznačení budovy, změnu vnějšího obvodu budovy
 • rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
 • průběh vlastníky upřesněné nebo vytyčené hranice pozemku
 • vyznačení věcného břemene

Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení vlastnických hranic, vyhotovení vytyčovacího náčrtu a protokolu, stabilizace lomových bodů 

Inženýrská geodézie

 • polohopisné a výškopisné zaměřování pro projekční činnost
 • vytyčování
 • kontrolní zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb
 • podélné, příčné profily
 • zaměření inženýrských sítí

Speciální geodézie

 • zaměření a výpočet objemu ( skládky a ostatní )
 • měření deformací, poklesů a posunů objektů

Zajistíme pro Vás

 • sepsání smluv (darovací, kupní, smlouva o zřízení věcného břemene)
 • měření radonu
 • vyřízení kompletní stavební dokumentace
 • projekční činnost
 • realizace staveb