Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro

 • vyznačení budovy, změnu vnějšího obvodu budovy
 • rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
 • průběh vlastníky upřesněné nebo vytyčené hranice pozemku
 • vyznačení věcného břemene

Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení vlastnických hranic, vyhotovení vytyčovacího náčrtu a protokolu, stabilizace lomových bodů 

Inženýrská geodézie

 • polohopisné a výškopisné zaměřování pro projekční činnost
 • vytyčování
 • kontrolní zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb
 • podélné, příčné profily
 • zaměření inženýrských sítí

Speciální geodézie

 • zaměření a výpočet objemu ( skládky a ostatní )
 • měření deformací, poklesů a posunů objektů

Legalizace staveb

 • poskytujeme komplexní soubor činností spojených s legalizací černé stavby nebo její části

Cena

Ceny pro Vás stanovíme na základě následujících faktorů, které mají vliv na výslednou cenu:

 • obtížnost (dostupnost) terénu
 • katastrální území (mapový podklad)
 • objem prací
 • počtem měrných jednotek